ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • งานเดิน-วิ่งการกุศล
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • งานรับปริญญาบัณฑิตประจำปี 2561
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • การออกฝึกภาคสนาม ประจำปี 2560
  วันที่ 2 เม.ย. 2561 | รายละเอียด
 • ฝึกดับเพลิงประปี 2560
  วันที่ 6-8 ม.ค. 2561 | รายละเอียด
 • ดูงานบ้านสุนธร
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • ดูงานบ้านสุนธร วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • งานรับปริญญาบัณฑิตประจำปี 2561
  วัน เดือน ปี |

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ_Safety@hotmail.com

footer logo