ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วัน 31 สิงหาคม   2564 | รายละเอียด
 • โครงการรักษ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม  
  วัน 16 ตุลาคม 2563 | รายละเอียด
 • สัมมนาเรื่อง บริหารจัดการโรคโควิด-19  อย่างไรเพื่อให้โรงงานได้ไปต่อ
  วัน 4 กันยายน ปี 2564 | รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก
  วัน เดือน ปี | รายละเอียด
 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วัน 18 มกราคม   2564 | รายละเอียด

คลิปวีดีโอ


           

 

เอกสารเผยแพร่


      
   
หนังสือสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (ภาษาลาวและภาษาอังกฤษ) โดย รศ.ดร.สรา อาภรณ์
ภายใต้โครงการ Training of trainer (ToT) on Occupational Safety and Health (OSH) in Savannakhet Province
ทุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
   

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 26444070 ต่อ 102
โทรสาร: 0 23548561
อีเมล์: Occ.mahidol@gmail.com

footer logo